C-Bright Language School Hatyai

A well known English language institution
A well known English language institution

Why C-Bright ?

Why
C-Bright ?

Why C-Bright ?

โรงเรียนสอนภาษาซีไบร์ท เป็นสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่อยู่ชาวหาดใหญ่มามากกว่า 16 ​ปี การันตีความเชื่อมั่นจาก จำนวนนักเรียนกว่า 30,000 คน สถาบันของเราจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ความ เป็นสากลทั้งในไทยและต่างประเทศ ทุกคอร์สสอนสดโดยเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยเน้นคุณภาพการเรียนการที่มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัย ใหม่และตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

TRANSFORMING TO INTERNATIONALIZATION

“With 16 years of experience as an English Teaching School in Hatyai, it has always been our goal to help our students achieve success on international pathways by providing them with excellent resources. We have observed that delivering English classes is only one part of the overall process. As a result, we strive to expand by transitioning to internationalization in order to establish ourselves as a "One-stop Service" school, through which our students can access other necessary services associated with international paths. Finally, we aim to educate students with not only knowledge, but also the qualifications they need to pursue international pathways.”

Guarantee

"Putting students first is our priority and commitment"
Guarantee is a heartfelt promise from us that your goals will definitely be achieved.

Teacher

Our teachers are selected from academic qualifications, teaching experiences, and ability to understand students' nedd.

Educational planner

One way to achieve your goals is planning! We provide meticulous planning and professional guidance in a heartwarming way.

Location

580 Punnakan roads, Kho Hong, Hatyai, 90110 Thailand. Opposite (Prince of Songkla University International Convention Center: PSUICC), Hatyai.

Vision Mission and Goals

Vision Mission
and
Goals

วิสัยทัศน์
Vision

โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มุ่งสร้างแนวทาง
สู่ความเป็นสากลด้านการใช้ภาษา

พันธกิจ
MISSION

ผลิตคนคุณภาพด้านการศึกษาผ่านการ
เรียนรู้จากเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

เป้าหมาย
GOALS

เพื่อมุ่งเน้นทักษะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Accreditations and Partnerships

การรับรองและความร่วมมือของสถาบัน

รับสมัครสอบIELTS และเป็นศูนย์สอบ IELTS Computer Based อย่างเป็นทางการ ของ IDP ผู้จัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จากประเทศออสเตรเลีย
สถาบันสอนภาษาซีไบรท์หาดใหญ่เป็นศูนย์สอบ GED Test Centre อย่างเป็นทางการที่แรกในหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนทางเลือกในการศึกษาต่อที่เป็นมาตรฐาน สากล
รับสมัครสอบIELTS และเป็นศูนย์สอบ IELTS Computer Based อย่างเป็นทางการ ของ IDP ผู้จัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ จากประเทศออสเตรเลีย
ความร่วมมือในการแนะแนวและวางแผนการศึกษาต่อ ต่างประทศให้กับผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ปรเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สวิส- เซอแลนด์ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอน ภาษาอังกฤษและสอนภาษาอังกฤษให้แก่ Home School Student โดยเน้นความ อัจฉริยะของนักเรียนแต่คนให้ได้มากที่สุด
สถาบันสอนภาษาซีไบรท์หาดใหญ่เป็นศูนย์สอบ GED Test Centre อย่างเป็นทางการที่แรกในหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนทางเลือกในการศึกษาต่อที่เป็นมาตรฐาน สากล
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแผน และจัดทำหลักสูตร ฝึกอบรม (In-House Training)เพื่อยกระดับความรู้ และ พัฒนาทักษะการทำงานแก่พนักงานในองค์กร

Our Clients

ตัวอย่างองค์กรที่ไว้ใจเรียนกับสถาบันสอนภาษาซีไบรท์

ตัวอย่างองค์กรที่ไว้ใจเรียนกับ
สถาบันสอนภาษาซีไบรท์

C-Bright CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน

1. โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสถาบันฯ
มีเป้าหมายในการให้ความสำคัญของการศึกษาโดยสถาบันฯสนับสนุนทุนการศึกษา/เงินทุนแก่นักศึกษา จัดทำหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคลากรฟรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนการศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดทำโครงการสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานด้วยหลักสูตรเร่งรัด TOEIC แบบ ออนไลน์ฟรีให้กับหน่วยงานได้แก่
1. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
3. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพกฎหมาย(Legal English for Professional Careers) โดยสถาบันสอนภาษาซีไบรท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพกฎหมาย
3. โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
หัวข้อ "COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตด้านใดมากที่สุด เพื่อชิงทุนเรียน IELTS Foundation ฟรีที่สถาบัน มูลค่ากว่า 31,300 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ เปลี่ยนความสามารถให้เป็นทุน เปิดรับโอกาสให้กับชีวิตได้เรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งยิ่งขึ้น
4. แจกชุดป้องกัน COVID-19 ฟรี
สถาบันสอนภาษาซีไบรท์แจกชุดป้องกัน COVID-19 ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วง C-Bright Guide Talk และประชาชนทั่วไป ซึ่งในชุดป้องกันประกอบด้วย สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาฟ้าทลายโจร และหน้ากากอนามัย ด้วยความห่วงใยจากสถาบันสอนภาษาซีไบรท์ อยากเห็นทุกคนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
5.มอบทุนการศึกษา และค่าสมัครสอบ IELTS 50%
สถาบันสอนภาษาซีไบรท์หาดใหญ่เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาหลัก ในการมอบทุนการเรียนภาษาอังกฤษให้กับมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation (IBHAP) และช่วยสนับสนุนค่าสมัครสอบ IELTS ให้กับผู้เรียนของสถาบันอีกด้วย
6.บริจาคช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่างๆ
สถาบันสอนภาษาซีไบรท์หาดใหญ่ ได้บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปี 2563 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและเป็นกระบอกเสียงให้เกิดการช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น
C-Bright Language School Hatyai
C-Bright Language School Hatyai
Home
Our courses
Study Aboard
Home
Our courses
Study Aboard
IELTS
Placement
kids
Our Services
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  •  
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)