C-Bright Language School Hatyai

A well known English language institution
A well known English language institution

Which types

of IELTS

do you require?

Academic vs general training

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules)
เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)
สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้อง ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยัง ประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

Paper-based vs Online (pros & cons)

IELTS บนคอมพิวเตอร์และ IELTS บนกระดาษ ต่างกันอย่างไร?
ถ้าผู้เข้าสอบเลือกสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบนคอมพิวเตอร์ แต่การสอบพูดยังเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวระหว่าง ผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบเหมือนเดิม เพราะเราเชื่อว่าการสอบแบบตัวต่อตัวเป็นการทดสอบทักษะการพูดที่ดีที่สุด และคล้ายกับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตจริง ในด้านอื่นๆ ของ การสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการสอบ IELTS บนกระดาษทั้งหมด
สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ดีกว่าอย่างไร ?
หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อการสอบ IELTS บนกระดาษและการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์นั้น มีมาตรฐานข้อสอบที่เหมือนกันแล้ว การสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะดีกว่า การสอบ IELTS บนกระดาษอย่างไร ?
 • สามารถรับผลสอบได้เร็วกว่าการสอบ IELTS บนกระดาษ โดยสามารถรับได้หลังจากวันสอบเพียง 5 วัน (จากปกติ 13 วัน)

 • แก้ไขคำตอบได้รวดเร็วและง่ายดายด้วยการพิมพ์

 • มีระบบนับจำนวนคำอัตโนมัติ

 • สามารถปรับขนาดตัวอักษรและเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้อ่านง่ายขึ้นได้

IELTS : Overall Differences

IELTS Paper-Based Test
IELTS Computer-Delivered Test
 • ราคา : 6,900 บาท

 • ผลการสอบ : 13 วัน

 • ศูนย์สอบ : สนามสอบต่างจังหวัดส่วนใหญ่

 • ราคา : 6,900 / 7,500 บาท *ขึ้นอยู่กับสถาบันจัดสอบ

 • ผลการสอบ : 5-7 วัน

 • ศูนย์สอบ : ศูนย์สอบที่กรุงเทพฯ

IELTS Paper-Based Test
 • ราคา : 6,900 บาท

 • ผลการสอบ : 13 วัน

 • ศูนย์สอบ : สนามสอบต่างจังหวัดส่วนใหญ่

IELTS Computer-Delivered Test
 • ราคา : 6,900 / 7,500 บาท *ขึ้นอยู่กับสถาบันจัดสอบ

 • ผลการสอบ : 5-7 วัน

 • ศูนย์สอบ : ศูนย์สอบที่กรุงเทพฯ

เปรียบเทียบ IELTS Listening Part

IELTS Paper-Based Test
IELTS Computer-Delivered Test
เมื่อเสียงคำถามทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้ว น้องจะมีเวลาในการถ่ายคำตอบหรือลอกคำตอบ ที่โน้ตไว้ในกระดาษคำถามลงในกระดาษคำตอบที่เป็นช่องๆ เป็นเวลา 10 นาที ซึ่งก็มาก พอที่ให้น้องๆ สามารถลอกคำตอบมาลงพร้อมทั้งสามารถตรวจเช็คความถูกต้องก่อนส่งได้
น้องๆ สามารถพิมพ์ตอบเข้าไปได้เลยในระหว่างการฟัง หรือกดเลือกคำตอบต่างๆ ในคอม จะมีหมายเลขข้อทุกข้อบอกถึงความคืบหน้าการทำข้อสอบว่าทำไปแล้วกี่ข้อ และเหลือข้อไหน บ้างที่ยังไม่ได้ทำ อย่างไรก็ตาม หลังเสียงบันทึกสิ้นสุดลง น้องทุกคนจะมีเวลาเพียง 2 นาที สำหรับเช็คคำตอบ เมื่อหมดเวลาหน้าจอจะดับลงทันที
IELTS Paper-Based Test
เมื่อเสียงคำถามทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้ว น้องจะมีเวลาในการถ่ายคำตอบหรือลอกคำตอบ ที่โน้ตไว้ในกระดาษคำถามลงในกระดาษคำตอบที่เป็นช่องๆ เป็นเวลา 10 นาที ซึ่งก็มาก พอที่ให้น้องๆ สามารถลอกคำตอบมาลงพร้อมทั้งสามารถตรวจเช็คความถูกต้องก่อนส่งได้
IELTS Computer-Delivered Test
น้องๆ สามารถพิมพ์ตอบเข้าไปได้เลยในระหว่างการฟัง หรือกดเลือกคำตอบต่างๆ ในคอม จะมีหมายเลขข้อทุกข้อบอกถึงความคืบหน้าการทำข้อสอบว่าทำไปแล้วกี่ข้อ และเหลือข้อไหน บ้างที่ยังไม่ได้ทำ อย่างไรก็ตาม หลังเสียงบันทึกสิ้นสุดลง น้องทุกคนจะมีเวลาเพียง 2 นาที สำหรับเช็คคำตอบ เมื่อหมดเวลาหน้าจอจะดับลงทันที

เปรียบเทียบ IELTS Reading Part

IELTS Paper-Based Test
IELTS Computer-Delivered Test
การสอบ IELTS Reading แบบกระดาษ น้องๆ สามารถจดโน้ตในกระดาษคำถาม รวม ถึงสามารถขีดเขียนหรือ ขีดเส้นใต้ใน Passage ที่อ่านได้ทั้งหมด และจึงค่อยมาตอบลง กระดาษคำตอบอย่างมั่นใจ อาจช่วยให้น้องจัดกลุ่มไอเดียหรือหาคำตอบใน Passage ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเนื้อเรื่องและคำถามอยู่คนละหน้ากัน น้องก็ต้องคอยเปิด หน้าสลับไปมา อาจเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบได้ ส่วนเรื่องการจับเวลา จะมีผู้คุมสอบ คอยจับเวลาและบอกเวลาการทำข้อสอบให้เป็นระยะ
การสอบ IELTS Reading แบบคอมพิวเตอร์ พาร์ท Reading น้องๆ จะได้รับกระดาษทดมา เพื่อจดโน้ตได้ แต่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ น้องจะสามารถทำได้เพียงแค่การไฮไลท์ Keyword เท่านั้น แต่ไม่สามารถเขียนบันทึกในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้น หากน้องคนไหนที่ชอบการได้โน้ต หรือจดบันทึกก็จะไม่ชอบการสอบแบบนี้ แต่แอบบอกเลยนะครับว่าในพาร์ท Reading นี้ น้องสามารถใช้สูตรลับบนแป้นพิมพ์เพื่อ copy & paste คำตอบจาก passage ได้ เพื่อป้อง กันการสะกดผิดในคำตอบนะครับ ส่วนเรื่องการจับเวลา จะมีเวลาจับให้ชัดเจนบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ น้องทุกคนก็จะสามารถวางแผนการอ่านได้ดีขึ้นว่าในเวลาเท่านี้ควรทำเสร็จกี่ Passage แล้ว และเช่นเดียวกับพาร์ท Listening หากหมดเวลา หน้าจอจะดับลงทันที
IELTS Paper-Based Test
การสอบ IELTS Reading แบบกระดาษ น้องๆ สามารถจดโน้ตในกระดาษคำถาม รวม ถึงสามารถขีดเขียนหรือ ขีดเส้นใต้ใน Passage ที่อ่านได้ทั้งหมด และจึงค่อยมาตอบลง กระดาษคำตอบอย่างมั่นใจ อาจช่วยให้น้องจัดกลุ่มไอเดียหรือหาคำตอบใน Passage ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเนื้อเรื่องและคำถามอยู่คนละหน้ากัน น้องก็ต้องคอยเปิด หน้าสลับไปมา อาจเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบได้ ส่วนเรื่องการจับเวลา จะมีผู้คุมสอบ คอยจับเวลาและบอกเวลาการทำข้อสอบให้เป็นระยะ
IELTS Computer-Delivered Test
การสอบ IELTS Reading แบบคอมพิวเตอร์ พาร์ท Reading น้องๆ จะได้รับกระดาษทดมา เพื่อจดโน้ตได้ แต่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ น้องจะสามารถทำได้เพียงแค่การไฮไลท์ Keyword เท่านั้น แต่ไม่สามารถเขียนบันทึกในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้น หากน้องคนไหนที่ชอบการได้โน้ต หรือจดบันทึกก็จะไม่ชอบการสอบแบบนี้ แต่แอบบอกเลยนะครับว่าในพาร์ท Reading นี้ น้องสามารถใช้สูตรลับบนแป้นพิมพ์เพื่อ copy & paste คำตอบจาก passage ได้ เพื่อป้อง กันการสะกดผิดในคำตอบนะครับ ส่วนเรื่องการจับเวลา จะมีเวลาจับให้ชัดเจนบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ น้องทุกคนก็จะสามารถวางแผนการอ่านได้ดีขึ้นว่าในเวลาเท่านี้ควรทำเสร็จกี่ Passage แล้ว และเช่นเดียวกับพาร์ท Listening หากหมดเวลา หน้าจอจะดับลงทันที

เปรียบเทียบ IELTS Writing Part

IELTS Paper-Based Test
IELTS Computer-Delivered Test
การสอบ IELTS Reading แบบกระดาษ น้องๆ สามารถจดโน้ตในกระดาษคำถาม รวม ถึงสามารถขีดเขียนหรือ ขีดเส้นใต้ใน Passage ที่อ่านได้ทั้งหมด และจึงค่อยมาตอบลง กระดาษคำตอบอย่างมั่นใจ อาจช่วยให้น้องจัดกลุ่มไอเดียหรือหาคำตอบใน Passage ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเนื้อเรื่องและคำถามอยู่คนละหน้ากัน น้องก็ต้องคอยเปิด หน้าสลับไปมา อาจเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบได้ ส่วนเรื่องการจับเวลา จะมีผู้คุมสอบ คอยจับเวลาและบอกเวลาการทำข้อสอบให้เป็นระยะ
ส่วนการสอบ IELTS พาร์ท Writing แบบคอมพิวเตอร์ น้องจะได้กระดาษทดและดินสอ สำหรับจดโน้ต แต่น้องจะไม่สามารถเขียนหรือไฮไลท์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น น้องๆ จะสามารถทำได้แค่การพิมพ์ตอบเท่านั้น แต่ข้อดีมากๆ ของการสอบ IELTS Writing แบบคอมพิวเตอร์ คือ จะมีระบบนับคำให้แบบอัตโนมัติรวมถึงจะมีเวลาของการสอบบอก ชัดเจนบนหน้าจอ และที่สำคัญ การพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็จะการันตีว่า Examiner หรือ ผู้ตรวจข้อสอบจะสามารถอ่านออกได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น หากน้องเป็นคนที่สามารถ พิมพ์ได้เร็วอยู่แล้ว หรืออาจมีลายมือที่อ่านค่อนข้างยาก การสอบแบบนี้ก็จะเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดเวลา หน้าจอก็จะดับลงทันที
IELTS Paper-Based Test
การสอบ IELTS Reading แบบกระดาษ น้องๆ สามารถจดโน้ตในกระดาษคำถาม รวม ถึงสามารถขีดเขียนหรือ ขีดเส้นใต้ใน Passage ที่อ่านได้ทั้งหมด และจึงค่อยมาตอบลง กระดาษคำตอบอย่างมั่นใจ อาจช่วยให้น้องจัดกลุ่มไอเดียหรือหาคำตอบใน Passage ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเนื้อเรื่องและคำถามอยู่คนละหน้ากัน น้องก็ต้องคอยเปิด หน้าสลับไปมา อาจเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบได้ ส่วนเรื่องการจับเวลา จะมีผู้คุมสอบ คอยจับเวลาและบอกเวลาการทำข้อสอบให้เป็นระยะ
IELTS Computer-Delivered Test
ส่วนการสอบ IELTS พาร์ท Writing แบบคอมพิวเตอร์ น้องจะได้กระดาษทดและดินสอ สำหรับจดโน้ต แต่น้องจะไม่สามารถเขียนหรือไฮไลท์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น น้องๆ จะสามารถทำได้แค่การพิมพ์ตอบเท่านั้น แต่ข้อดีมากๆ ของการสอบ IELTS Writing แบบคอมพิวเตอร์ คือ จะมีระบบนับคำให้แบบอัตโนมัติรวมถึงจะมีเวลาของการสอบบอก ชัดเจนบนหน้าจอ และที่สำคัญ การพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็จะการันตีว่า Examiner หรือ ผู้ตรวจข้อสอบจะสามารถอ่านออกได้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น หากน้องเป็นคนที่สามารถ พิมพ์ได้เร็วอยู่แล้ว หรืออาจมีลายมือที่อ่านค่อนข้างยาก การสอบแบบนี้ก็จะเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อหมดเวลา หน้าจอก็จะดับลงทันที

5 Factors to consider when choosing between
IELTS Paper-Based Test and IELTS Computer-Delivered Test

ความเร็วในการ
เขียนหรือพิมพ์
หากเป็นคนพิมพ์ช้า หรือ มัก พิมพ์ผิดให้เลือกเป็นการสอบ แบบกระดาษดีกว่า
ลายมือ
หากลายมืออ่านยากมากๆ ควรเลือก เป็นแบบคอมพิวเตอร์ เพราะในพาร์ท Listening และ Reading หากเขียน อ่านยากเกินไป ก็อาจถือว่าเป็นข้อผิด และไม่ได้คะแนนเลยได้ ส่วนในพาร์ท Writing จะมีการหักคะแนนทันทีหาก ลายมืออ่านไม่ออก หรือ illegible
ความสะดวกสบายและ บรรยากาศการสอบ
ถ้ารู้สึกไม่ชอบการอยู่ในการสอบ ที่สันโดษเกินไปหรือต้องนั่งอยู่กับ หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ก็อาจ ไม่ชอบการสอบแบบคอมพิวเตอร์ได้
ความสามารถในการ
พิมพ์คอมพิวเตอร์
หากอยากเลือกสอบ IELTS Computer-Delivered Test จะต้องแน่ใจก่อนว่าเรามีความ สามารถในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ได้เร็ว และถูกต้องเพียงพอ
ระยะเวลาที่ใช้ผลสอบ
แน่นอนว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้ ผลสอบ IELTS ภายในระยะเวลาหนึ่ง สัปดาห์ ก็ควรเลือกสอบแบบ IELTS Computer-Delivered Test
ความเร็วในการ
เขียนหรือพิมพ์
หากเป็นคนพิมพ์ช้า หรือ มัก พิมพ์ผิดให้เลือกเป็นการสอบ แบบกระดาษดีกว่า
ลายมือ
หากลายมืออ่านยากมากๆ ควรเลือก เป็นแบบคอมพิวเตอร์ เพราะในพาร์ท Listening และ Reading หากเขียน อ่านยากเกินไป ก็อาจถือว่าเป็นข้อผิด และไม่ได้คะแนนเลยได้ ส่วนในพาร์ท Writing จะมีการหักคะแนนทันทีหาก ลายมืออ่านไม่ออก หรือ illegible
ความสะดวกสบายและ บรรยากาศการสอบ
ถ้ารู้สึกไม่ชอบการอยู่ในการสอบ ที่สันโดษเกินไปหรือต้องนั่งอยู่กับ หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ก็อาจ ไม่ชอบการสอบแบบคอมพิวเตอร์ได้
ความสามารถในการ
พิมพ์คอมพิวเตอร์
หากอยากเลือกสอบ IELTS Computer-Delivered Test จะต้องแน่ใจก่อนว่าเรามีความ สามารถในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ได้เร็ว และถูกต้องเพียงพอ
ระยะเวลาที่ใช้ผลสอบ
แน่นอนว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้ ผลสอบ IELTS ภายในระยะเวลาหนึ่ง สัปดาห์ ก็ควรเลือกสอบแบบ IELTS Computer-Delivered Test
C-Bright Language School Hatyai
C-Bright Language School Hatyai
Home
Our courses
Study Aboard
Home
Our courses
Study Aboard
IELTS
Placement
kids
Our Services
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 •  
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)