C-Bright Language School Hatyai

A well known English language institution
A well known English language institution

Test centers and Registration

IELTS Test center

C-Bright Language School Hatyai ได้รับการจัด ให้เป็นศูนย์สอบ IELTS แบบ Computer Based อย่างเป็นทางการ ของ IDP ที่แรกในหาดใหญ่ ผู้ที่สนใจสมัครสอบ IELTS Computer Based ที่หาดใหญ่สามารถสมัครกับสถาบันได้ในเร็วๆนี้

IELTS Registration บริการสมัครสอบ IELTS ฟรี

C-Bright Language School Hatyai ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP ให้เป็นศูนย์สมัครสอบ IELTS อย่างเป็นทางการของ IDP และเรามีบริการสมัครสอบ IELTS ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย
ราคาค่าสมัครสอบ IELTS
IELTS Regular :
6,900 บาท
IELTS on Computer :
6,900 บาท
IELTS for UKVI :
7,710 บาท
IELTS Life Skills :
5,800 บาท
สิ่งที่ต้องเตรียม
  • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย ซึ่งคุณจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลด หนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน ได้)และในทางกลับกันสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย

  • บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด คุณจะได้รับอีเมลยืนยันทันที หากคุณไม่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิตโปรด คลิกการชำระเงินแบบออฟไลน์

ตารางสอบ IELTS

ตารางสอบ IELTS โดยศูนย์สอบ IDP ลงทะเบียนสอบวันนี้ เรียน IELTS ออนไลน์ฟรี! ทั้ง 4 ทักษะ สอบการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ติวฟรีก่อนสอบ IELTS เพราะที่ IDP เราต้องการให้คุณพร้อมและมั่นใจในการสอบ เลือกวันสอบได้ตามที่ต้องการ สามารถตรวจสอบวันสอบ IELTS ของแต่ละประเภท และศูนย์สอบ IELTS กับไอดีพี ได้ตามลิงค์ด้านล่าง https://www.ielts.idp.co.th/seat_th.aspx

GED Test center

GED คือ ระบบสอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ Language Arts หรือ RLA, Science, Social Studies , Math โดยค่าสอบ จะอยู่ที่ $60/วิชา ส่วน ตารางสอบ GED 2021 ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆ ในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทยศาสตร์
ข้อสอบ GED แต่ละวิชาเป็นอย่างไร
GED Mathematical Reasoning
ข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ จะเน้นออกในส่วนของ Algebra และ Quantitative Problem Solving ให้เวลาในการทำข้อสอบ 115 นาที และมีช่วงพักเบรกสั้นๆให้ การสอบจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท หลัก สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในพาร์ทที่สอง และข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง
GED Reasoning Through Language Arts
ข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบพาร์ทที่ 2 แล้วกำลังจะขึ้นพาร์ทสุดท้ายที่เป็นการเขียน essay ซึ่งพาร์ทการเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที สำหรับพาร์ทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเขียน จะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่างเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์
GED Reasoning Through Language Arts
ข้อสอบวิชาสังคมนี้อาจเป็นวิชาที่หลายคนกำลังกังวลเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ใช่นักเรียนที่เรียนในระบบอเมริกันจริง ๆ ก็จะรู้สึกว่าเนื้อหาของวิชานี้ค่อนข้างไกลตัว โดยเฉพาะคำศัพท์ โดยข้อสอบนั้นต้องการทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือก ตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ มีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที ไม่มีพักเบรก
GED Science
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที ไม่มีพักเบรก ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้
C-Bright Language School Hatyai
C-Bright Language School Hatyai
Home
Our courses
Study Aboard
Home
Our courses
Study Aboard
IELTS
Placement
kids
Our Services
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  •  
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)